Coca-Cola zajednica ponovo u Srbiji! Saznaj prvi sve o novim Coca-Cola akcijama!
cocacola.blog.rs novo mesto za okupljanje cocacoličara iz Srbije!

Dan Dunava

cocacola | 30 Septembar, 2010 23:30

                  Gradovi Dunavskog sliva
U četvoromesečnoj kampanji, pod sloganom „Aktivni za reke“, u 20 gradova širom Srbije organizovano je više od 100 aktivnosti u čijoj organizaciji je učestvovalo 300 partnera. U akcijama čišćenja obala i reka u pet gradova 350 Coca-Cola volontera i predstavnika nevladinog sektora prikupilo je 1,7 tona ambalažnog otpada koji je poslat u proces reciklaže, a održan je i četvrti po redu studentski Eko-kamp na Velikom ratnom ostrvu.
„Potpisivanjem Partnerstva za zeleni Dunav 2005 sa ICPDRom, Coca-Cola Sistem se uključio u realizaciju kampanje Dan Dunava ulažući svoje globalno iskustvo i resurse kako bi se napori koje obe strane čine na zaštiti Dunava proširili i poboljšali. Ponosni smo na rezultate koje smo postizali u prethodnih šest godina i činjenicu da je kroz Dan Dunava uspostavljenja saradnja između vladinog, nevladinog i poslovnog sektora koji zajedno rade na unapređenju očuvanja vode“, rekao je tim povodom, generalni direktor kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija, Sotiris Janopulos.  
„Kao i svaki pojedinac, i Coca-Cola Sistem zavisi od vode i vodenih ekosistema, jer je voda osnovni sastojak naših proizvoda, ali je koristimo i u procesu proizvodnje. Zbog toga i osećamo dužnost da se u svom svakodnevnom radu racionalno ophodimo prema tom neprocenjivom resursu za život“, dodao je Janopulos.  
Kampanja Dan Dunava 2010, usklađena je sa Međunarodnom godinom biodiverziteta proglašenom od strane Ujedinjenih nacija, počela je 1. juna proslavom Dana Save, a nastavila se Centralnom proslavom, 26. juna u Beogradu, kada je obeležen međunarodni Dan Dunava. Zatim su usledile  mnogobrojne aktivnosti širom Srbije.
„Brojni edukativni i zanimljivi događaji koji su se u prethodna četiri meseca održavali u Beogradu i širom Srbije imali su zajednički cilj - da se pošalje poruka o značaju edukacije i individualnog pristupa u zaštiti dunavskog ekosistema. Želeli smo da aktiviramo građane svih generacija i  razvijemo svest kod što većeg broja pojedinaca o važnosti ličnog doprinosa očuvanju Dunava. To će biti misija Republičke direkcije za vode i Coca-Cola Sistema i narednih godina“, rekao je direktor Republičke direkcije za vode Aleksandar Prodanović. 
Realizaciju kampanje Dan Dunava 2010 podržalo je oko 300 partnera među kojima su Svetski fond za zaštitu prirode (WWF), Supernatural, Sekopak, Centar za monitoring i evaluaciju, JKP „Zelenilo-Beograd“ i mnoge druge organizacije civilnog i javnog sektora.
                 Sotiris Janopulos 
 
Da podsetimo, kampanja Dan Dunava predstavlja integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav i članica Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR), kako bi se podigla svest o očuvanju reka kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodenih resursa. ICPDR i Coca-Cola Sistem ozvaničile su partnerstvo početkom juna 2005. godine, pod nazivom „Partnerstvo za zeleni Dunav“,  kako bi unapredili zaštitu i očuvanje te dragocene reke. Ono je osnova za organizaciju Dana Dunava u Srbiji kroz partnerstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Coca-Cola Sistema. 
 
                  Dan Dunava 2010 
 
 
 

Coca-Cola uvodi "Like" u realan svet

cocacola | 03 Septembar, 2010 21:41

Momci i devojke su na ulazu u Coca-Cola park dobijali RFID narukvice koje su služile za identifikaciju. Svaki put kada im se neko svidi, prišli bi RFID čitaču i identifikovali se kao osoba kojoj se to sviđa.

Na primer: Odlazite na masužu i posle toga prilazite do čitača da biste na Facebook-u iskazali da vam  se sviđa masaža u tom parku. Narukvice su koristili i za automatsko tagovanje fotografija.   

                                                    Pogledajte video: 

                  

Coca-Cola je zaštitni znak The Coca-Cola Company. Sva prava su zadržana. Ova stranica ne predstavlja zvaničnu adresu The Coca-Cola company, Coca-Cola HBC Srbija niti bilo koje druge kompanije.